• Rekonstrukcja, odbudowa obiektu lub zespołu obiektów na podstawie zachowanej dokumentacji.

  • Renowacja elewacji budynków,

  • Instalacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome (tarasów i murów)